previous pauseresume next

معرفی مرکز

 

مقدمه

مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۹۱ به ریاست دکتر مجید خیراللّهی و پیشنهاد چند تن از همکاران گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، در دانشکده پزشکی تأسیس شده، شروع به کار نمود. این مرکز با تمرکز بر بیماری هایی که می توانند جنبه ی ارثی داشته باشند، مسائلی چون اساس ژنتیکی و مولکولی این بیماری ها و ریسک رخداد مجدد در خانواده ها را مورد کنکاش قرار می دهد و سعی دارد با بهره گیری از دانش و توان اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه ها و مشارکت اعضاء، بر اساس اهداف عالی خود پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

چشم انداز

مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر آن است که به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی در زمینه ی علوم پایه ی پزشکی کشور، با توسعه ی فعالیت های پژوهشی و علمی خود به یک مرکز تحقیقات تخصّصی و معتبر در سطح کشور و منطقه تبدیل شود و با تامین منابع مورد نیاز در زمینه ی تحقیقات، توانمندسازی محققین و فراهم نمودن بستری برای هماهنگی و مشارکت های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز ، ارائه دهنده ی خدمات پژوهشی در سطوح ملّی، منطقه ای و بین المللی باشد. این مرکز همچنین در نظر دارد که با اجرای برنامه های مدون خود، علاوه بر پیشرفت در زمینه ی پژوهش، در حیطه ی پیشگیری از بیماری های ارثی و سیاست گذاری هایی در جهت ارتقاءِ سلامت و کاهش بار بیماری های ارثی در جامعه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

رسالت

مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۱ رسماً فعالیت خود را در دانشکده ی پزشکی به منظور ارتقای کیفیت مدیریت پژوهش در زمینه ی بیماری های ژنتیکی، ایجاد بستری مناسب برای جلب مشارکت عمومی در تحقیق و فراهم سازی امکانات مورد نیاز تحقیق و پژوهش برای علاقه مندان، شناسایی مبتکران و نوآوران و تشویق و حمایت از آنان در امر پژوهش های کاربردی، به کارگیری کلیه ی پژوهش های بنیادی برای تامین نیازهای واقعی جامعه و حضور فعال و مؤثر در جوامع علمی جهانی آغاز نموده است. این مرکز با به کارگیری امکانات ویژه ی تخصصی در آزمایشگاه های موجود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کانونی خواهد بود که در زمینه های مهندسی ژنتیک، تعیین علت مولکولی و ژنتیکی بیماری ها و مطالعه ی آنها از دید مولکولی، نسبت به ارتقای سطح کیفی و کمّی خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش بار بیماری های ارثی در جامعه، بهبود خدمات بالینی، تولید و پیشرفت دانش نوین پزشکی، اشاعه و گسترش فرهنگ پژوهش در جوامع علمی و دانشگاهی و بالاخص جامعه ی پزشکی و پیشرفت فرهنگ سلامت در جامعه گام های تعیین کننده ای بردارد.

ارزش ها

حفظ شان و کرامت و حقوق انسانی

رعایت اخلاق در پژوهش

قانون مداری

اطلاع رسانی مؤثر به ذینفعان

پایبندی به بهره وری و سعی در نوآوری و خلاقیت

جلب رضایت پژوهشگران و کارکنان و حمایت از حقوق معنوی آنها

صداقت و عدالت

قرار دادن نیازهای ضروری پژوهشی و خدماتی جامعه در اولویت و خدمت به مردم

ذینفعان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته به آن

معاونت های وزارت بهداشت

ریاست دانشگاه، ریاست و پرسنل مرکز تحقیقات

معاونت پژوهشی، آموزشی و سلامت دانشگاه

کارکنان گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه بالاخص در گروه ژنتیک

مراکز دانشگاهی (علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی)، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی مردم

جامعه ی پزشکی (پزشکان، دانشجویان و ...)